Friday, September 4, 2009

Kelebihan Sahur

Sungguh banyak kelebihan makan sahur, selain mendapat keberkatan, juga akan mendapat selawat daripada Allah dan para malaikat. Dari Abi Sa'id Al-Khudri katanya : Rasulullah s.a.w. telah bersabda :

"Sahur itu berkat, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk seteguk air kerana sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang makan sahur."
( H.R. Ahmad )

Makan sahur adalah pembeza antara puasa umat Muhammat s.a.w. dengan puasa Ahli Kitab. Rasulullah s.a.w. bersabda :
"Perbezaan antara puasa kita dengan puasa Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) adalah makan sahur."
( H.R. Muslim dan Ahmad )

No comments:

Post a Comment